Huisregels workshops

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor mijn workshops via email, Facebook of telefonisch.
Let op!! Bij het maken van een reservering verbindt u zich automatisch aan mijn inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. Het maken van een reservering is dus NIET vrijblijvend!
Na de bevestiging van uw aanmelding per email ontvangt zo spoedig mogelijk de factuur als bevestiging van de boeking met het vriendelijk verzoek het volledige bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
Wanneer een workshop is volgeboekt bericht ik u ook daar zo spoedig mogelijk over, indien mogelijk met vermelding van een alternatief.

Betaling
Betaling bij voorkeur door overboeking op rekening NL76RABO0112315569 ten name van Mode Atelier u Estilo te Beneden Leeuwen, onder vermelding van de naam (van de contactpersoon), de datum van de workshop en het faktuurnummer. Indien de tijd tussen de reservering van de workshop en de datum ervan korter is dan 14 dagen, dan dient de factuur met spoed en voor het plaats vinden van de workshop  voldaan te worden.

Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen, of met spoed indien de termijn korter dan 14 dagen is, dan is de opdrachtgever tegenover opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.            
De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan opdrachtnemer verschuldigd. Daarnaast is opdrachtnemer op dat moment gerechtigd verdere uitvoering te staken en de workshop te annuleren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering. Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verwerkt.

Annulering
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verwerkt.
Bij annuleringen die:
*  tot 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt er gekeken of kan worden deelgenomen aan een andere workshop. Hiervoor wordt 25% van het totale bedrag extra in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is opdrachtnemer genoodzaakt om 50% van het totale bedrag in rekening te brengen;

* korter dan 1 week voor het gereserveerde tijdstip worden gedaan, wordt gekeken of kan worden deelgenomen aan een andere workshop. Hiervoor wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Mits er na redelijk overleg geen nieuwe datum wordt gevonden, dan is Mode Atelier Tu Estilo genoodzaakt om 100% van het totale bedrag in rekening te brengen;
* binnen 24 uur wordt het volledige bedrag (100%) doorberekend. Ook na afzegging is opdrachtgever verplicht om het verschuldigde bedrag, na aftrek van eventuele restitutie, aan opdrachtnemer te betalen.
Eventuele restitutie vindt plaats na aftrek van € 12,50 administratiekosten.

Overmacht
Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening. In geval van overmacht behoudt opdrachtnemer het recht om het aangeboden programma te wijzigen, te verzetten of in het uiterste geval af te zeggen. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is een gemaakte afspraak af te zeggen, zal er een passende oplossing worden geboden.
Bij definitieve afzegging door overmacht ontvangt u volledige restitutie van de vooruitbetaalde gelden.

 

Aansprakelijkheid
Mode Atelier Tu Estilo kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen van workshops door overmacht. Indien er workshops komen te vervallen, zal dat deel van het  bedrag aan de deelnemer worden terugbetaald overeenkomstig de vervallen uren.Mode Atelier Tu Estilo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade die voortkomt uit het volgen van een workshop .

Mode Atelier Tu Estilo is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade veroorzaakt door het werken met de machines evenals beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen.

Deelname aan alle activiteiten bij Mode Atelier Tu Estilo is geheel voor eigen risico.
 

Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht. Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Laatste wijziging voor waarden gedaan op dinsdag 6 januari 2015  

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 10-01-2017 - "Eindelijk had ik, als fietser, een handige muts gevonden die...  lees meer
  • 30-06-2016 - Ik zou graag informatie over naailessen krijgen als dit mogelijk...  lees meer
  • 20-04-2016 - Hallo, Ingegeven door mijn lieve knappe kleindochter (Eva Hendriks) wil...  lees meer
Plaats een bericht
© 2014 - 2019 Mode Atelier Tu Estilo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel