Leveringsvoorwaarden maatkleding

Ook Mode Atelier Tu Estilo ontkomt niet aan het opstellen van de welbekende “kleine lettertjes”. Mode Atelier Tu Estilo gaat er altijd vanuit eerlijk te handelen en zal nooit misbruik maken van haar klanten. Bij eventuele problemen of ontevredenheid, streeft  Mode Atelier Tu Estilo altijd naar een oplossing.

Maatkleding

Het verschil tussen confectiekleding en maatkleding is voor jou duidelijk wanneer je eenmaal maatkleding hebt geprobeerd. Je hebt vast wel een keer meegemaakt dat een kledingstuk omhoog klimt, trekt wanneer je je armen beweegt of simpelweg niet lekker zit. Dit komt omdat men in de confectie uitgaat van standaardmaten, maar wat is nou precies standaard? In veel gevallen is de lengte van de mouw of van de pantalon te kort of te lang. Daarnaast gebeurt het ook veel dat de taillering te hoog of te laag zit. Dit word allemaal opgelost met maatkleding.
Bij het opmeten van je maten wordt er met professionele kennis gekeken naar je maten en lichaamshouding, dit word daarna verwerkt in het patroon. 

Eerste gesprek

In een eerste gesprek bespreken (geheel vrijblijvend) wat je wensen zijn en wat ik voor je kan betekenen. Gezamenlijk maken we een opzet voor een ontwerp en ik neem je maten.
Aan de hand hiervan werk ik het ontwerp uit en maak ik een offerte. 

Offertes
De door Mode Atelier Tu Estilo gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Uitvoering van de overeenkomst
1    Mode Atelier Tu Estilo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mode Atelier Tu Estilo is uitgegaan van de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
2    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mode Atelier Tu Estilo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3    Mode Atelier Tu Estilo zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mode AtelierTu Estilo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mode Atelier u Estilo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mode Atelier Tu Estilo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mode Atelier Tu Estilo verstrekt, heeft Mode Atelier Tu Estilo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5    Voor niet nagekomen afspraken brengt Mode Atelier Tu Estilo 15 euro per afspraak in 

6    Goederen moeten binnen vier weken na afgeproken datum worden opgehaald. Hierna kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de verrichte werkzaamheden alsmede voor schade en of zoek raken tijdens het in bewaring houden van de ingebrachte goederen. Goederen die twaalf maanden na datum nog niet zijn afgehaald, zullen ter compensatie van de gemaakte kosten worden verkocht.

 

Artikel 13 - Betaling

1.    Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Levertijd

Hoe lang het duurt voordat je in je nieuwe aanwinst de show kunt stelen is totaal afhankelijk van de aard (en complexiteit) van het kledingstuk.  Levertijden kunnen uiteenlopen van enkele weken voor een eenvoudige rok of pantalon tot misschien wel enkele maanden voor een strapless bruidsjurk bezet met kant en strass-stenen (die met de hand worden aangebracht). Zorg dus dat je je bestelling ruim op tijd plaatst.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 10-01-2017 - "Eindelijk had ik, als fietser, een handige muts gevonden die...  lees meer
  • 30-06-2016 - Ik zou graag informatie over naailessen krijgen als dit mogelijk...  lees meer
  • 20-04-2016 - Hallo, Ingegeven door mijn lieve knappe kleindochter (Eva Hendriks) wil...  lees meer
Plaats een bericht
© 2014 - 2019 Mode Atelier Tu Estilo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel